perjantai 2. syyskuuta 2011

Lutkapuheita, osa 3

Seksuaalipedagogi Katriina Bildjuschkin Selkenevää!-hankkeesta lausui myös Puolalanpuistossa muutaman sanan:


Slutwalk-puhe


Seksuaalista väkivaltaa vai seksuaalisuutta loukkaava teko? Silloin kun ihmistä häiritään, pakotetaan tai raiskataan, ei teossa ole mitään seksuaalista. Kyse on silloin selkeästi väkivallasta, loukkauksesta ja riistosta.

Seksuaalinen hyväksikäyttö vai seksuaalinen riisto? Hyväksikäytössä ei ole koskaan mitään hyvää, vaan teossa riiston kohteena on ihmisen seksuaalisuus.

Slutwalk-tapahtuman yhteydessä puhutaan naisista, sen vuoksi keskityn tässä puheessa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, muistaen hyvin, että väkivallan kohteena voi olla myös mies ja tekijänä nainen.

Milloin nainen on turvattomimmillaan?

Koko elämänkaarensa aikana.  Mikään ikä tai elämäntilanne ei suojaa naista väkivallalta eikä seksuaalisuutta loukkaavilta teoilta. Nainen voi joutua seksuaalisuutta loukkaavan teon kohteeksi pienenä tyttönä, nuorena naisena, raskaana ollessaan, parisuhteessa ja vanhana naisena. Lähisuhdeväkivalta voi alkaa raskauden aikana ja fyysisen väkivallan teot voivat kohdistua raskaana olevan naisen vatsaan ja näin siis myös sikiöön.

Vuosittain Suomessa kuolee kymmeniä naisia väkivaltaisesti, osa oman kumppaninsa tappamina.

Missä naista häiritään seksuaalisesti?

Naisen seksuaalisuutta häiritään ja riistetään kotona, julkisessa tilassa ja työpaikoilla. Useimmiten väkivaltaisen teon tekijä on naiselle tuttu tai oma kumppani. Väkivallan tekijä on 80% tapauksista jollain tapaa tuttu henkilö.

Raiskauksia tulee vuosittain julki n. 600–800. Todellinen luku on huomattavasti suurempi, sillä läheskään kaikki naiset eivät tee asiasta rikosilmoitusta tai edes hae apua kärsimykseensä. Poliisi kuitenkin arvioi, että raiskauksia tapahtuu Suomessa vuosittain 15 000–20 000. 

Seksuaalisuuteen kohdistuvasta väkivallasta on huolissaan joka viides nainen ja sen vuoksi välttelee liikkumasta yksin kodin ulkopuolella.

Miesten ja naisten kokemien pahoinpitelyjen ero on se, että miehen pahoinpitelee useimmin vieras henkilö, naisen tuttu. Juuri tuttuus ja läheinen suhde tekevät tilanteen vaikeaksi ja avunhakemisen jopa mahdottomaksi. Ensimmäinen lyönti tai seksiin pakottaminen ei samalla lopeta rakkautta tai kiintymystä väkivallan tekijään.

Raiskaus aiheuttaa uhrissa häpeän ja syyllisyyden tunteita. Raiskauksen hetkellä nainen tuntee kuolemanpelkoa.  Parisuhteessa henkilö, joka myös välittää ja josta uhri pitää, pakottaa naisen seksuaalisiin tekoihin, tällaisia tilanteita ilmoittaa Minna Piispan kyselyn mukaan 9 % naisista.
Parisuhteessa 6500 naista ja parisuhteen ulkopuolella 7600 naista on pakotettu seksiin.

Lähisuhteissa tapahtuu paljon pahaa ja julmia tekoja, sen vuoksi on välttämätöntä, että me puutumme tilanteisiin läheisenä, sukulaisena, naapureina, ammattilaisina.  Martin Luther Kingin sanoin: ”Suurin tragedia ei ole siinä, että pahat ihmiset tekevät pahaa, vaan siinä, että hyvät ihmiset vaikenevat."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti